psychoterapia krótkoterminowa

Psychodynamiczna Psychoterapia Krótkoterminowa to szczególny rodzaj kontaktu z psychoterapeutą. Charakteryzuje go krótkotrwałość, intensywności i ukierunkowanie na określony problem zgłoszony przez pacjenta.

W przypadku niektórych problemów może być równie skuteczny jak terapia długoterminowa lub też może być wygodnym sposobem aby sprawdzić czy psychoterapia jest dla Państwa i czy odnajdujecie się w takiej relacji.

Ten rodzaj psychoterapii wymaga od pacjenta silnego zaangażowania i odwagi do konfrontowania się z własnymi problemami.

Psychodynamiczną Terapię Krótkoterminową polecam szczególnie tym osobom, które odczuwają problemy w tworzeniu długotrwałych relacji a ich relacje interpersonalne z innymi ludźmi są krótkotrwałe i pełne negatywnych emocji. Jest to także wskazane dla tych osób, które znalazły się w takim momencie swojego życia w którym potrzebują wsparcia psychologa (żałoba, trudności związane z rozstaniem, jakieś kryzysowe wydarzenie itp.).

Długość trwania terapii krótkoterminowej to 12-20 sesji (ilość spotkań ustalana na pierwszym spotkaniu). Zależnie od decyzji pacjenta odbywających się raz lub dwa razy w tygodniu. Określenie długości trwania relacji służy zbudowaniu w Państwu poczucia bezpieczeństwa i ma na celu uchronienie przed nadmiernym uzależnieniem się od kontaktu z psychoterapeutą.

Podobnie jak długoterminowa terapia psychodynamiczna tak i terapia krótkoterminowa jest terapią „mówioną”. Relacja terapeuta-pacjent nie jest zakłócana przez wykorzystanie testów i zadań typu papier ołówek. W niektórych przypadkach terapeuta proponuję pacjentowi zadania domowe mające na celu zmianę sposobu jego funkcjonowania i przełamanie starych wzorców, jednak osią terapii jest przede wszystkim problem pacjenta i to jak ujawnia się on w relacji terapeutycznej.

W związku z krótkim czasem trwania terapia jest „wybiórcza i intensywna”. Pacjent musi być gotowy na intensywne konfrontowanie się i przepracowanie problemu wybranego wspólnie z terapeutą na główny temat terapii.

Sesje mają stałą długość 50 minut. Dlatego już od pierwszych minut ważne jest aby pacjent przyjął na siebie współodpowiedzialność za proces terapeutyczny odważnie opowiadając o swoim problemie i angażując się w dialog z terapeutą.

Na zakończenie terapii pacjentowi proponowane jest spotkanie katamnestyczne wyznaczone za 3 miesiące od daty zakończenia terapii. Na spotkaniu katamnestycznym podejmowana jest decyzja o zakończeniu kontaktu lub jego kontynuowaniu w formie terapii długoterminowej. Możliwe jest bezpośrednie odesłanie pacjenta na terapię długoterminową do innego terapeuty jeśli wyrazi on taką chęć. Wynika to z faktu, że efekty terapii często są odroczone w czasie, czasem doświadczenie terapii może być zintegrowane dopiero kilka tygodni po jej zakończeniu gdy emocje wygasną.

Koszt jednej sesji to 70 PLN. Obowiązuje zniżka dla studentów (50 PLN za sesje).

Istnieje możliwość zwiększenia intensywności spotkań do dwóch tygodniowo.

psychoterapia | BĘTKOWSKI